Vredenburgplein met Hoog Catharijne en TivoliVredenburg
Vredenburgplein met Hoog Catharijne en TivoliVredenburg

Gebiedsaanpak Hollandse en Vlaamse Toren

Stationsgebied

We hebben een nieuw TivoliVredenburg, een nieuw Hoog Catharijne en een nieuw Vredenburgplein. Stuk voor stuk ontmoetingsplekken voor inwoners en bezoekers van onze stad. Maar de straten rond deze gebouwen en het plein, de Hollandse en Vlaamse Toren, worden nu in de avonduren als verlaten en sociaal onveilig ervaren. De gemeente Utrecht, TivoliVredenburg, Klépierre (eigenaar Hoog Catharijne) en de omwonenden willen samen het gebied rond TivoliVredenburg aantrekkelijker en levendiger maken. We gaan de straten met elkaar verbinden, de open uitstraling van TivoliVredenburg en Hoog Catharijne doortrekken naar de buitenruimte en de openbare ruimte aantrekkelijker inrichten.

TivoliVredenburg met zijstraten
TivoliVredenburg met zijstraten
Hollandse Toren met muurschildering
Hollandse Toren met muurschildering
Hollandse Toren
Hollandse Toren
Muurschildering van Hansje van Halem
Muurschildering van Hansje van Halem

Projectomschrijving

Status project

In uitvoering

Aanleiding

Naast de wens van bovengenoemde partijen om het gebied aantrekkelijker en levendiger te maken, zijn er twee aanleidingen voor de gebiedsaanpak Hollandse en Vlaamse Toren:

 • Het rapport Gehrels uit 2016 (‘Ruimte voor TivoliVredenburg’) adviseerde de binnenwereld en buitenwereld met elkaar te verbinden en het gebouw meer open te maken op de begane grond. Dit is overgenomen door het college en goedgekeurd door de raad. In het nieuwe adviesrapport uit 2020 (‘TivoliVredenburg voor iedereen’) is dit opnieuw benadrukt.
 • Raadsmotie 59 (29-6-2017) gaf een duidelijke boodschap af: maak levendige straten van de Vlaamse en Hollandse Toren en verminder de fietsenoverlast.

Om welke straten gaat het?

 • De Hollandse Toren; het stuk tussen TivoliVredenburg en Hoog Catharijne dat ook de 24-uurs route van stad naar trein is;
 • De Vlaamse Toren: de straat tussen het Vredenburgplein en de Vredenburg waar nu veel fietsen worden geparkeerd;
 • De Vredenburgkade: het gebied tussen de singel en TivoliVredenburg;
 • Vredenburg: het voetpad aan de voorkant van het muziekcentrum.

TivoliVredenburg en Hoog Catharijne trekken cultuur-en muziekliefhebbers en winkelend publiek uit Utrecht en de rest van Nederland aan. De markt op het Vredenburgplein is drie dagen per week een veelbezochte plek in het gebied.

Wat is het idee?

Er is een ambitiedocument opgesteld waarin alle partijen hun wensen voor de gebiedsaanpak hebben gebundeld. Hierin spreken we van de ‘FAME’-straten:

 • In de ‘FOOD Street’ (Vredenburgkade) kunnen bewoners en bezoekers van Utrecht genieten van een hapje en drankje met uitzicht op de singel
 • In de ‘ART Street’ (Hollandse Toren) is in 2021 een muurschildering aangebracht en komt in 2024 een fragment van het Catharijneklooster dat hier vroeger stond 
 • In de ‘MUSIC Street’, waar nu de artiesteningang is, komt meer groen en krijgt de etalage van de winkel een aantrekkelijke inrichting
 • In de ’ENERGY Street’, met het drukste fietspad van Nederland, communiceren we het culturele aanbod

De gebiedsaanpak bestaat uit vier delen en wordt in fases uitgevoerd.

 1. Maken van een extra entree van muziekcentrum TivoliVredenburg op de hoek van het Vredenburgplein met Hollandse/Vlaamse Toren.
 2. De zichtbaarheid van TivoliVredenburg verbeteren door middel van verlichting en naamgeving.
 3. Herinrichting openbare ruimte: meer voor groen & aandacht voor duurzaamheid, verlichting & aanpak van het fietsparkeren.
 4. Verlevendigen plint in de Vlaamse Toren.

Planning

 • Juni 2021: plannen voor herinrichting openbare ruimte worden gedeeld met direct omwonenden 
 • Juli 2021: raad beslist over financiering voor de verbouwing bij TiVoliVredenburg
 • Juli 2021: aanbrengen muurschildering in de Hollandse Toren
 • Winter 2021/2022: participatie Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp openbare ruimte en officiële inspraakmogelijkheid
 • Voorjaar 2023: afronden definitief ontwerp nieuwe publieksingang TivoliVredenburg.
 • Mei 2023: vergunningaanvraag en start aanbesteding nieuwe publieksingang TivoliVredenburg.
 • November 2023: afronden voorlopig ontwerp openbare ruimte en ontwerp laten vaststellen door het college van B&W
 • Voorjaar 2024: uitwerken definitief ontwerp openbare ruimte in samenwerking met de aannemer
 • Eind april - eind juli 2024: verbouwing gevel TivoliVredenburg
 • Augustus t/m oktober 2024: herinrichting openbare ruimte