Van verkeersplein naar groene stadstraat

11 april 2023

Nu is het Westplein nog een druk verkeersplein, maar over enkele jaren kun je er wonen, genieten van de doorgetrokken Leidse Rijn én meer groen. Deze week stelde het college het Voorlopig Ontwerp van de openbare ruimte vast. Eerder deed de gemeenteraad dit met het bestemmingsplan Lombokplein.

Het Lombokplein gaat het stadscentrum met de wijk Lombok verbinden. We veranderen het Westplein naar een stadsstraat: twee groene en makkelijk oversteekbare rijstroken van 30 km p/u. In totaal komen er langs de Graadt van Roggenweg en het Westplein 290 nieuwe bomen, 2 nieuwe (diervriendelijke) bruggen, 2 toegankelijke binnentuinen, 1 park én een natuurvriendelijke oever. Ook bouwen we 2 woonblokken met 350 tot 400 woningen, waarvan 45% sociale huur- en studentenwoningen. Tenslotte trekken we de Leidse Rijn door, zodat je vanaf Lombok zo de singel bij TivoliVredenburg op kunt varen. Ook verbeteren we er fiets- en voetgangersroutes.

Ontwerp bruggen

Zowel de Kanonstraatbrug als Dambrug zijn minimalistisch en met zo weinig mogelijk materiaal ontworpen. Het ontwerp van de Kanonstraatbrug rijmt met de metselwerkbruggen in het centrum, terwijl het ontwerp van de Dambrug juist aansluit bij de historische ophaalbruggen richting het Muntgebouw. Bij de Kanonstraatbrug zijn tussen het langzaam- en autoverkeer openingen voor daglicht aangebracht om de onderdoorgang licht, publieksvriendelijk en sociaal veilig te maken. Ook doordat de zijkanten van de bruggen van breed naar smal lopen, komt er meer licht onder de brugdekken. Voor de gierzwaluw komen er inbouwstenen waar zij kunnen nestelen en de natuurvriendelijke oever werkt als veilige doorgang voor kleine zoogdieren en reptielen. Bij de Dambrug wordt een spleet vrijgehouden voor een zomer-, winter- en kraamverblijf voor vleermuizen. Ook komt daar een neststeen voor de grote gele kwikstaart. Tenslotte worden er gaatjes in het metselwerk geboord voor insecten. Bekijk de bruggen op deze pagina.

Bestemmingsplan

Bij goedkeuring van het bestemmingsplan Lombokplein, zijn vier moties aangenomen (agendapunt 25). Deze nemen we mee in de verdere uitwerking van het project. Ook wensen van omwonenden, zoals veel zitplekken en groene eilanden op het trottoir van de Graadt van Roggenweg, hebben we vertaald naar het Voorlopig Ontwerp. In het goedgekeurde bestemmingsplan zijn, behalve een gelijkvloerse kruising van de trambaan ter hoogte van het Park Plaza Hotel, ook twee ongelijkvloerse varianten opgenomen. Lees hierover meer.

En wat nu?

We gaan nu op zoek naar een aannemer voor het project Lombokplein. De wens is in 2025 te starten met het verleggen van wegen, bouwen van bruggen en het doortrekken van de Leidse Rijn. Vanaf 2027 start de bouw van de woonblokken. Als dat klaar is (2029-2030) kunnen inwoners meedenken over de inrichting van het Lombokpark.

Vind hier documenten en meer informatie over Lombokplein.