"Utrechters brengen altijd nieuwe perspectieven."

23 maart 2023

Op het Jaarbeursplein komt een nieuw gebouw, op de plek van de skatebaan. Binnenkort zie je hier het ontwerp daarvan. Het wordt in ieder geval een kantoorgebouw met stedelijke functies zoals urban sports, een nachtclub, cultuur en horeca. En een broedplaats voor de creatieve industrie en innovatieve startups. Een gebouw van en voor de stad dus. ‘Als je zoiets wilt, moet je ook Utrechters erbij betrekken want zij brengen altijd nieuwe en andere perspectieven’, legt projectmanager Susanne Siebers uit.

Zo ontstond het idee voor het Stadsteam Jaarbeurspleingebouw: negen enthousiaste Utrechters die een actieve rol hebben bij de zoektocht naar een marktpartij die het pand gaat bouwen. Die zoektocht is nu bijna voltooid: over enkele weken kan de stad een ontwerp verwachten. Jop Beumers (24) is lid van het Stadsteam: ‘Ik vind het interessant om na te denken over de inrichting van mijn stad. Daarnaast wil ik, als recent afgestudeerd klimaatwetenschapper, de stem van de student behartigen. Daarom heb ik gesolliciteerd bij het Stadsteam.’ De negen geselecteerde leden werden bij de start bijgepraat over keuzes in het project tot dan toe, zodat zij hun rol goed konden invullen.

Siebers: ‘Het Stadsteam gebruikt als leidraad het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Jaarbeurspleingebouw, met daarin zowel harde randvoorwaarden als ambities en wensen. Aanvullend gebruikt het Stadsteam de wensen, kansen en suggesties van ruim 4000 Utrechters uit een eerdere enquête over het gebouw.’ Hieruit kwam bijvoorbeeld sterk naar voren dat de tijdelijke invulling van een skatebaan op het Jaarbeursplein enorm succesvol is. ‘Het zorgt voor een prettige dynamiek en zet jong en oud in beweging. Tijdens onze zoektocht naar een geschikte marktpartij daagden we de partijen dan ook uit om urban sports (zoals skaten) een plek te geven in, op of aan het gebouw.’

Het zoeken naar deze geschikte partij gaat via een aanbestedingsprocedure. Dat is een ingewikkeld proces, vraagt goede voorbereiding en van de leden van het Stadsteam dus veel (vrijwillige!) tijd: ‘Aan het begin was het slechts een kwestie van je mening geven, later wilden partijen graag goed onderbouwde feedback. Je doet en denkt actief mee, kunt vrijuit spreken en er wordt goed naar je geluisterd, ook door externen.’ ‘Het Stadsteam heeft een adviserende rol en afgelopen periode is gebleken dat de stem van het Stadsteam zwaar weegt in het proces’, aldus Siebers.

Beumers zet zich vooral in voor een fijn nachtleven in Utrecht: ‘De stad wil op dat vlak 24/7 voldoening kunnen vinden. Sowieso heeft Utrecht een tekort aan uitgaansplekken. Met zoveel jonge inwoners moet je ook op dat vlak willen groeien.’ Daarnaast komt Jop Beumers binnen het Stadsteam op voor zaken rond klimaat: ‘Ik vind het belangrijk dat er geen CO2 uitstoot is, er met duurzame materialen zoals hout gewerkt wordt én dat het Jaarbeursplein een toekomstbestendige en prettige verblijfplaats wordt. Vanuit mijn eigen expertise geef ik daarom input op onderwerpen als klimaat en gezondheid.’

Op 5 april 2023 presenteerde de marktpartij, de stad en haar Stadsteam het ontwerp van het Jaarbeurspleingebouw. Lees hier meer over het Stadsteam.