TivoliVredenburg en Hollandse en Vlaamse Toren
TivoliVredenburg en Hollandse en Vlaamse Toren

Ontwerp openbare ruimte Hollandse en Vlaamse Toren vastgesteld

31 januari 2024

De straten rond TivoliVredenburg en Hoog Catharijne worden groener en lichter. Er komen meer zitplekken en we hebben het voornemen een fietsparkeerverbod in te voeren. Door de openbare ruimte opnieuw in te richten, maken we de omgeving fijner, levendiger en veiliger.

In april 2022 is een Functioneel Ontwerp gemaakt; hierin staat op hoofdlijnen hoe de openbare ruimte eruit komt te zien. Nu is een Voorlopig Ontwerp gemaakt, waarop de inrichting in detail is ingetekend. Dit ontwerp is nu vastgesteld. Een paar dingen die veranderd zijn:

  • In de Hollandse Toren komen meer bomen: elf in plaats van vier;
  • De wand bij de artiesteningang van TivoliVredenburg wordt een combinatie van groen, verlichting en een muurschildering;
  • Het verlichtingsplan is verder uitgewerkt: er komt verlichting aan spandraden die boven de straat hangen. Daarnaast komen op iedere hoek van het muziekgebouw ronde lichtlijnen in de grond;
  • Er komen vaste openbare zitplekken naast de nieuwe ingang van TivoliVredenburg, bijvoorbeeld in de vorm van poefjes die passen bij het meubilair binnen;
  • We hebben het voornemen een fietsparkeerverbod in de Vlaamse en Hollandse Toren in te voeren. Als dat doorgaat, wordt er ook op gehandhaafd. In een straal van 150 meter rond TivoliVredenburg komen 200 extra fietsparkeerplekken.

In de Hollandse Toren komen de resten terug van het 12-eeuwse Catharijneklooster dat vroeger op de plek van TivoliVredenburg stond. De resten werden na de vondst in 2008 tijdelijk verplaatst naar een rotonde in Leidsche Rijn en zijn eind vorig jaar verhuisd naar parkeerplaats P3 bij het Jaarbeursterrein waar ze worden gerestaureerd. In 2024 krijgen de kloosterresten weer een prominente plek.

De etalages in de Vlaamse Toren worden door TivoliVredenburg ingericht als expositie.

Uitvoering werkzaamheden

Het werk aan de gevel van TivoliVredenburg staat gepland vanaf april tot en met juni 2024. De werkzaamheden aan de openbare ruimte en plaatsing van de kloosterresten vinden aansluitend hierop plaats. Naar verwachting is alles in het najaar van 2024 gereed. Dan wordt ook het fietsparkeerverbod ingesteld.

Gebiedsaanpak Hollandse en Vlaamse Toren

De nieuwe entree van TivoliVredenburg en de herinrichting van de omgeving komen voort uit de gebiedsaanpak Hollandse en Vlaamse Toren. Hierin werken de gemeente Utrecht, TivoliVredenburg, Klépierre (eigenaar Hoog Catharijne) en omwonenden samen. Het idee is er een prettige plek voor cultuur- en muziekliefhebbers, winkelend publiek en bewoners van te maken.