Laan van Puntenburg 2.0
Laan van Puntenburg 2.0

Laan van Puntenburg: steen eruit, groen erin

6 maart 2023

De Laan van Puntenburg: nu nog een stenige lappendeken die veelal gebruikt wordt om van het station naar kantoor en andersom te komen. Begin 2024 is de Laan van Puntenburg de groene entree van het Stationsgebied met tuinen, meer bomen, plekken om te zitten en ruim baan voor voetgangers. Een laan zoals een laan bedoeld is.


De herinrichting van de Laan van Puntenburg is het eerste deelproject van de Tuinen van Moreelse dat in uitvoering gaat. Het idee is de omgeving ‘Moreelse’ stapsgewijs te veranderen in een levendig stukje Utrecht; een groene ontmoetingsplek waar mensen graag verblijven. Een plek waar je je mag verwonderen over de rijke geschiedenis achter de monumentale panden in plaats van er snel langs te lopen. Een plek waar bomen en planten schaduw brengen, we de natuur naar de stad halen en we slim omgaan met het veranderende klimaat door bijvoorbeeld slim met regenwater om te gaan en dit in de grond te laten zakken in plaats van af te voeren via het riool.

Laan van Puntenburg 2.0

Ruim 250 jaar nadat burgemeester Moreelse (ca 1760) al nadacht over ‘gezonde verstedelijking’ komen de tuinen die Moreelse voor dit gebied bedacht terug in de Laan van Puntenburg. Er komen drie groene oases op verschillende plekken. Elke tuin krijgt een eigen uitstraling met planten en groen en sfeerverlichting. Daarnaast:

 • wordt elke tuin duidelijk begrensd met een plantenhaag of laag hekje
 • komen er brede wandelpaden in de tuinen
 • komen er zitplekken in de tuinen om elkaar te ontmoeten of om samen te lunchen
 • komen er 8 bomen bij die verspreid in de laan worden geplant; deze zorgen voor meer schaduw en minder hittestress. We halen 1 boom weg die niet is in te passen in de nieuwe inrichting. Deze boom staat tegenover de school
 • halen we de natuur naar de stad door meer en gevarieerd groen dat als voedsel dient voor diverse diersoorten
 • leggen we speciale rioolbuizen met kleine gaatjes aan dat regenwater door laat sijpelen in de grond. Ook komen er wadi’s: verlaagde groene plekken die hemelwater opvangen
 • komt er verlichting op de verkeersroutes en sfeerverlichting in de tuinen
 • mogen auto’s en taxi’s in twee richtingen op de rijbaan, wordt het gebied een 30 km zone en komen er geen parkeerplaatsen
 • mogen fietsers in twee richtingen op de rijbaan en moeten fi etsen geparkeerd in de fietsenstallingen rond het station
 • komen er ruime voetpaden aan beide kanten van de rijbaan

Planning

De herinrichting van de Laan van Puntenburg duurt tot begin 2024 en gebeurt in fases.

 • Februari: we richten het werkvak in; alle verkeer kan langs het werkvak over een strook aan de kant van het Moreelsepark. Hier komt ook de tijdelijke taxibuffer
 • Maart: we leggen het infiltratieriool aan: rioolbuizen met kleine gaatjes die het opgevangen regenwater de grond in laat sijpelen;
 • April/mei: aanleg rijweg rijweg en start aanleg voetpaden;
 • Juni/juli: aanleg van de voetpaden aan de kant van het spoor + vervangen stadsverwarming
 • Augustus/september: vervangen stadsverwarming en start met aanleg park;
 • Oktober t/m januari 2024: inrichting groenzones: wadi’s, tuinen en planten bomen.