Moreelsehoek
Moreelsehoek

Moreelsehoek

Stationsgebied

De Moreelsehoek krijgt in fases zijn definitieve vorm. Het gebied tussen het Stationsplein en de Laan van Puntenburg wordt groener en duurzamer en een ‘shared space’. Dit betekent dat voetgangers, fietsers en (beperkt) autoverkeer er samen gebruik van maken. De uitstraling is hetzelfde als bij de Smakkelaarshoek: met bomen en planten en dezelfde materialen.


Moreelsehoek 2013, streekbusstation
Moreelsehoek 2013, streekbusstation
Moreelsehoek 2017, vol hijskranen.
Moreelsehoek 2017, vol hijskranen.
Moreelsehoek 2019. Met het bollendak in de verte.
Moreelsehoek 2019. Met het bollendak in de verte.
Moreelsehoek 2021
Moreelsehoek 2021
Moreelsehoek 2021
Moreelsehoek 2021
Moreelsehoek
Moreelsehoek
Moreelsehoek 2023
Moreelsehoek 2023

Projectomschrijving

Status project

In uitvoering

Geplande bouw

Oplevering in 2024

Het grootste deel van de herinrichting is klaar. In 2023 start de bouw van de gevel van Hoog Catharijne met als gevolg dat er een tijdelijke situatie op de Moreelsehoek komt. De Moreelsehoek krijgt pas zijn definitieve vorm na de oplevering van de nieuwe gevel van Hoog Catharijne (2024).

Wat moet er nog gebeuren?

 • Vanaf 13 februari 2023 verwijderen we de fietsen op de Moreelsehoek en het Moreelsepark ter voorbereiding op de bouw van de gevel van Hoog Catharijne. Het is de bedoeling dat de fietsen die in de openbare ruimte gestald staan ook wegblijven. De gemeente is bezig met een fietsparkeerverbod voor het Stationsgebied om ook de kunnen handhaven hierop.
 • Tot eind maart 2023 werken we aan het riool, kabels en leidingen en maken we het terrein bouwrijp voor de bouw van de gevel van Hoog Catharijne. Het werkvak wordt afgezet met barriers; ingangen van organisaties en woningen blijven bereikbaar. 
 • De taxi's krijgen andere standplaats: deze wordt met tijdelijke markering aangegeven
 • Het voetpad wordt smaller; dat is in de definitieve situatie ook het geval
 • Uitbreiding/verbouwing Hoog Catharijne (start medio 2023 tot 2024)
 • Plaatsen resterende zeven boombakken (2025)
 • Aanleggen definitieve bestrating langs nieuwe gevel Hoog Catharijne (2025)
 • Inrichten definitieve taxistandplaatsen en Kiss & Ride (2025)


Wat is er klaar?

 • Langs de gevel van Het Platform is een voetpad aangelegd dat aansluit op de hellingbaan naar het plein
 • Het fietspad van en naar de Stationspleinstalling sluit aan op de Laan van Puntenburg
 • Er zijn vijf boombakken geplaatst. Er komen in totaal twaalf bakken met in elke bak een boom; in 1 bak komen heesters. De overige bakken worden geplaatst na de werkzaamheden aan de gevel van Hoog Catharijne.

Wat waren de wensen van bewoners en ondernemers?

Het definitief ontwerp van de Moreelsehoek is tot stand gekomen in samenwerking met bewoners, ondernemers en andere organisaties uit de omgeving. Enkele van hun wensen waren aandacht voor groen en duurzaamheid, minder blik in het gebied en overzichtelijk gebruik van de gezamenlijke openbare ruimte. Hier is gehoor aan gegeven: ondanks dat er veel kabels en leidingen in de bodem liggen is het gelukt om groen en bomen in het ontwerp te verwerken. Er zijn komen geen autoparkeerplaatsen, alleen een Kiss & Ride. Er komt een aantal taxistandplaatsen.