Kop Amsterdamse Straatweg en Oude Daalstraat in Utrecht
Kop Amsterdamse Straatweg en Oude Daalstraat in Utrecht

Kop Amsterdamse Straatweg-Oude Daalstraat

Stationsgebied

Bij de Kop Amsterdamsestraatweg en de Oude Daalstraat komen er woningen en voorzieningen in een groene omgeving.

Projectomschrijving

Status project

In voorbereiding


Wat komt er?

Er zijn 3 randvoorwaarden waaraan de nieuwbouw moet voldoen:

  • er is een goede ruimtelijke inpassing in de buurt
  • het groen is van een goede kwaliteit
  • het is financieel haalbaar

Mogelijkheden

We onderzochten wat de mogelijkheden zijn. Hiervoor hebben we 6 modellen gemaakt.

Bekijk de modellenstudie (pdf, 5 MB)

Meer weten? Kijk dan op Kop Amsterdamsestraatweg-Oude Daalstraat: bouw woningen met groen | Gemeente Utrecht